Johdon liiketoimet

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetusten ((EU) No: 596/2014, “MAR”) mukaisia Revenio Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä Revenio Group Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Ottaen huomioon Revenion velvollisuuden julkistaa kyseiset tiedot, Revenio suosittelee, että epävirallinen ilmoitus liiketoimesta annetaan Reveniolle liiketoimen toteuttamispäivänä ja että varsinainen ilmoitus tehdään Reveniolle viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2).

 

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

 

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomake löytyy osoitteesta 
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/ 

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus         743700I27E0FWSXLKK04

Osakkeiden kaupankäyntitunnus         REG1V

ISIN -koodi         FI0009010912

Ilmoitusnumero         Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

 

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä allaolevien ohjeiden mukaisesti

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi. 

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle

Mene osoitteeseen securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Revenio Group Oyj:lle

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen kaupat@revenio.fi

 

Revenio Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 lähtien yhtiön pörssitiedotteissa

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskeva rekisteriseloste:

Tietosuojaseloste

 

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta 
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx